Contact

Information: За информации и резервации контактирајте на e-mail или телефон:


  • +38978203047, +38978408906

  • g.metodi@gmail.com

  • www.vilavrzalski.com

ПОНУДА

Песочна плажа се протега по целата должина на селото, но средена е само главната плажа која се наоѓа на крајот од селото на околу 350 метри оддалеченост од Вила Вржалски.

Vrzalski Photography

stock photography, photo session, fashion magazine
Banner
Kоntakt e-mail: vrzalec@yahoo.com